جلسه تسهیلات روستای فاقد بیکار


✳️ جلسه تسهیلات روستایی

فاقد بیکار

هم اکنون این جلسه به ریاست

مهندس حاجی اسماعیلی

بخشدار محترم مرکزی

و با حضور مهندس زاهد پاشا

معاون محترن برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان بابل

برگزاری شد…

✳️ پنجشنبه ۸ ابان ۹۹

✳️ عکس سیدرضا مقیمی درزی