جلسه تصمیم گیری آسفالت ورودی شهرک منصورکنده


این جلسه که در روز پنج شنبه مورخ۱۸/۹/۹۵ با حضور محمد حاجی اسماعیلی امیری،آقای طهماسب پور معاون راه وشهرسازی و هیات مدیره شهرک صنعتی منصورکنده و مدیر امور شهرکهای ص۳نعتی استان و دهیار روستای سلطان محمدطاهر در دفتر بخشدار مرکزی برگزار شد که در این جلسه در خصوص برآورد هزینه و بررسی تعریض  و.آسفالت ۳۰-۷۰ خیابان ورودی شهرک صنعتی منصور کنده از سه راهی تا ورودی شهرک صنعتی منصورکنده برای کار روکش آسفالت به بحث و بررسی  پرداختند .

.