جلسه تعیین حقوق ومزایای دهیاران در سال ۱۴۰۰


جلسه تعیین حقوق و مزایای دهیاران در سال ۱۴۰۰

این جلسه به ریاست ولی زاده معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل
در خصوص توضیح دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران در سال جاری
? با حضور مهندس ابراهیمی معاون محترم عمرانی فرمانداری و مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و بخشداران محترم بخش های شهرستان و رئیس محترم اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان بابل برگزار شد…

یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

عکس سید رضا مقیمی درزی

گزارش مهدی بادی کناری