جلسه تعیین پیمانکار برای اجاره آببندان روستاهای هفتگانه مرزون آباداین جلسه که درساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ با حضور خانم اشرف پور کارشناس امور شوراهای اسلامی بخشداری مرکزی بابل ، علیرضا نقوی رییس اداره شیلات شهرستان بابل ، روسایشوراهای اسلامی روستاهای هفت گانه مرزون آباد در محل بخشداری مرکزی بابل تشکیل گردید که پس از بحث و تبادل نظر مصوب گردید .

۱- مقرر گردید هفت روستا ی مرزون آباد در مساجد برای مردم اطلاع رسانی کامل را بعمل آورند ونتیجه را به بخشداری اعلام نمایند .

۲-مقرر گردید جلسه ای در روستای درویش خیل مرزون آباد با حضور بخشدار محترم مرکزی ، رییس اداره شیلات شهرستان بابل وچند نفر از کارشناسان فنی اداره شیلات ، اعضای شوراهای اسلامی ودهیاران وچند نفر از معتمدین هفت روستا به منظور نتیجه گیری نهایی برگزار گردد .