جلسه تفاهم نامه یک محصول و روستای بیکار , اشتغال روستایی بخش مرکزی


? جلسه تفاهم نامه یک محصول و روستای بیکار , اشتغال روستایی بخش مرکزی

این جلسه به ریاست مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی برگزار شد…

? پنجشنبه ۲۵ دی ۹۹