جلسه توجیهی انتخابات با دهیاران دهستان فیضیه بخش مرکزی بابل


برگزاری جلسه توجیهی با دهیاران دهستان فیضیه بخش مرکزی با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی در خصوص نحوه اطلاع رسانی و ثبت نام کاندیداهای شورای اسلامی روستا در سالن جلسات فرمانداری…