جلسه توجیهی دهیاران محور بابل سیمرغ


جلسه توجیهی دهیاران محور بابل سیمرغ در خصوص مدیریت در تجمع زباله و آگهی رسانی به روستاوندان در ان محور ( شهرک کیامهر ) مبنی بر عدم ریختن زباله و نخاله که چهره ی نازیبایی رو بوجود اورده بود به ریاست مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و دبیر دهیاران و…. در بخشداری برگزار شد.