جلسه جهت تشکیل مرکز نیکوکاری در علمدار


جلسه اعضای شورای اسلامی و دهیار علمدار با رییس و معاونین محترم کمیته امداد شهرستان بابل جهت تشکیل مرکز نیکوکاری با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رییس محترم خزانه استان در دفتر دهیاری علمدار برگزار شد.