جلسه درخصوص آب شرب شهر امیرکلا


جلسه بررسی مشکل آب شرب شهر امیرکلا با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم آب شهرستان ، نماینده محترم اداره غله و نماینده نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در بخشداری برگزار شد.