جلسه درخصوص احداث پل خصوصی توسط یکی از اهالی روستای حمزه کلای شش پل


جلسه در خصوص احداث پل بصورت خصوصی توسط یکی از روستاوندان روستای حمزه کلا شش پل به ریاست مهندس ابراهیمی معاون محترم فنی و عمرانی فرمانداری ، و با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل ، نماینده محترم اداره امور آب ، دهیار ، و سازنده پل و…