جلسه درخصوص مشکلات تعریض محور بابل – بهنمیر


جلسه هماهنگی دستگاه اجرایی ( آب ، گاز ، تلفن ) با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس محترم اداره راهداری ، سرپرست محترم اداره آب شهرستان ، معاون محترم اداره گاز ونماینده محترم اداره مخابرات و پیمانکار پروژه در خصوص تعریض جاده بابل به بهنمیر و اهتمام دستگاههای فوق ظرف مدت تا دوهفته جهت رفع مشکلات تاسیساتی موجود در این محور…

چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰