جلسه درخصوص مشکلات روستای هریکنده


جلسه با شورای اسلامی روستای هریکنده و آقای خانزاده در خصوص بررسی و نحوه چگونگی صدور مجوز واحد کسبی به ریاست مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی در بخشداری مرکزی بابل…