جلسه درخصوص کاهش زباله و افزایش درآمد از زباله


جلسه در خصوص نحوه کاهش زباله در روستا و چگونگی افزایش درآمد در این خصوص با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل ، مجری محترم طرح از استان و دهیاران تمام وقت در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.