جلسه در خصوص مشکل آنتن دهی موبایل و اینترنت روستاهای علمدار و روشن آباد


جلسه جهت رفع مشکل آنتن دهی موبایل و اینترنت روستاهای علمدار و روشن آباد با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رؤسای شورای اسلامی ، دهیاران و نماینده اداره مخابرات در بخشداری مرکزی بابل تشکیل شد.