جلسه در خصوص پلاک گذاری ادوات کشاورزی


جلسه چگونگی پلاک گذاری ادوات کشاورزی با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس شورای بخش مرکزی ، معاون پلیس راهنمایی و رانندگی بابل ، معاون جهاد کشاورزی شهرستان ، دبیر دهیاران ، مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاران بخش در بخشداری مرکزی بابل