جلسه دهیاران بخش مرکزی شهرستان بابل


این جلسه که در روز سه شنبه مورخ۲۳/۹/۹۵ با حضور محمد حاجی اسماعیلی امیری،         رییس شورای اسلامی بخش مرکزی ،  نماینده اداره غله ، رییس مخابرات بابل ، کارشناسان بخشداری ، و دهیاران  بخش مرکزی بابل در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید .

در ابتدا بخشدار مرکزی ضمن خوش آمد گویی به اعضای حاضر در جلسه به بحث در خصوص دستور کارجلسه ا- دوگانه سوز نمودن نانوایی ها ۲- مشکل در خط های تلفن ثابت پرداخته که در ادامه نماینده  اداره غله اشاره نمودند که تا ظرف مدت یک هفته تمام نانوایی های در حال فعالیت روستاها باید به صورت دوگانه سوز در بیایند . و در ادامه رییس مخابرات شهرستان بابل هم  به چگونگی پرداخت قبوض تلفن ثابت با توجه به عدم قبض تلفن در درب منازل پرداختند و از تمامی دهیاران خواستند که همکاری ویژه با شرکت مخابرات داشته باشند .

 

وا