جلسه روستای بدون بیکار بخش مرکزی بابل


ادامه جلسه روستای بدون بیکار در بخشداری با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم صندوق کارآفرینی امید شهرستان و دهیاران…