جلسه روستای بدون بیکار بخش مرکزی


جلسه روستای بدون بیکار در بخش مرکزی با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، معاون محترم جهاد کشاورزی ، نماینده محترم دفتر دکتر کریمی ، کارشناسان اداره صمت و میراث و دهیاران ۵ روستا در دفتر بخشدار مرکزی برگزار شد. ضمنا از کل اعتبار تخصیص داده شده برای پنج روستا تاکنون حدود پنج میلیارد تومن به کار‌آفرینان پرداخت شده است.