جلسه روستای فاقد بیکار


جلسه روستای فاقد بیکار به ریاست مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و با حضور رییس محترم صندوق کارآفرینی امید شهرستان ، معاونین محترم جهاد کشاورزی ، میراث فرهنگی ، کارشناس اداره صمت ، دهیاران طرح و رؤسای مراکز خدمات کشاورزی در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.