جلسه زراعت چوب


❇️ جلسه زراعت چوب

به ریاست مهندس زاهد پاشا

معاون محترم برنامه و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان بابل

برگزار شد.

❇️ دوشنبه سوم اذر ۹۹