جلسه ستاد احیای آب بندان های شهرستان بابل


جلسه ستاد احیای آب بندان های شهرستان بابل
به منظور اجرای طرح گردشگری در آب بندان ها
احیای آب بندان ها ، زراعت چوب و طرحهای کاربردی مربوط به شیلات شهرستان بابل
جلسه ای به ریاست آقای زاهد پاشا معاون محترم توسعه و برنامه ریزی فرمانداری ویژه این شهرستان و با حضور بخشداران در سالن جلسات فرمانداری بابل تشکیل گردید.