جلسه ستاد راهیان نور بخش مرکزی بابل


تشکیل جلسه ستاد راهیان نور بخش مرکزی به ریاست مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و با حضور رئیس محترم شورای بخش ، نماینده محترم سپاه شهرستان ، دبیران دهیاران و مسئولین مالی دهیاریها در بخشداری برگزار شد.