جلسه ستاد راهیان نور شهرستان بابل


جلسه ستاد راهیان نور شهرستان بابل به ریاست
رسولی معاون محترم سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه این شهرستان برگزار شد …

چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰