جلسه ستاد غدیر شهرستان بابل


جلسه ستاد غدیر شهرستان بابل در مدرسه صدر .

این جلسه با حضور امام جمعه شهر بابل و ائمه جمعه بخش های شش گانه ,

رسولی معاون محترم سیاسی , امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان بابل ،

بخشداران شش گانه و مدیران ادارات این شهرستان برگزار شد …

دوشنبه : ۲۱ تیر ۱۴۰۰