جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل


جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل

این جلسه به ریاست دکتر قاسم عزیززاده گرجی سرپرست محترم فرمانداری ویژه شهرستان و اعضای کارگروه شورای ترافیک در سالن جلسات فرمانداری بابل برگزار شد.

دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱