جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل


✅ جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل

به ریاست ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان

و با حضور
اعضای این شورا

برگزار شد…

✅ چهارشنبه ۷ ابان ۹۹