جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل


✅ جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل

به ریاست مهندس ولی زاده

معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه

این شهرستان برگزار شد…

✅ سه شنبه چهارم اذر ۹۹