جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل


جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل
به ریاست ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان در حال برگزار شد…

دوشنبه ۲۷ بهمن ۹۹