جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل


جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل به ریاست مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل

و اعضای شورای ترافیک شهرستان ، مهندس ابراهیمی معاون محترم عمرانی فرماندار ، مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، مهندس کیانی سرپرست محترم شهرداری بابل ،
ابوالحسنی رئیس محترم شورای اسلامی شهر،
سرهنگ علی رئیسی رئیس محترم پلیس راهور،
سرهنگ حسن نژاد رئیس محترم پلیس راه شهرستان بابل
در دفتر فرماندار برگزار شد.