جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل


? جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل

این جلسه به ریاست مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل برگزار گردید…