جلسه شورای ترافیک شهرستان


نهمین جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل
با دستور کار اجرای شبکه فاضلاب میدان ولایت این شهرستان

به ریاست مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان برگزار شد…

شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰