جلسه شورای عشایری شهرستان بابل


⚫️ جلسه شورای عشایری شهرستان بابل به ریاست مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان برگزار شد…