جلسه شورای کشاورزی شهرستان بابل


ششمین جلسه شورای کشاورزی شهرستان بابل
به ریاست مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان با دستور کار ذیل برگزار شد…

✅ وضعیت زراعت چوب و کاشت نهال در حریم جاد ه های شهرستان .
✅ وضعیت سوخت شخم وشیار , زراعت شالیزاری سال زراعی جاری.
✅ گزارش از وضعیت دامدار کارت.
✅ گزارش پایانه گل وگیاه شهرستان بابل.
✅ تنظیم بازار مرغ و توزیع نهاده های طیور.
✅خرید مرکبات شب عید به میزان ۲۲۰۰ تن.
✅ برپایی نمایشگاه دائمی کشاورزی و داروخانه های گیاه پزشکی .
✅ برپایی مراسم آئین نهال کاری در روز درختکاری ۵ اسفند .

یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰