جلسه شورای کشاورزی شهرستان بابل


جلسه شورای کشاورزی شهرستان بابل

این جلسه به ریاست دکتر قاسم عزیز زاده گرجی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل

و با حضور اعضای این کارگروه در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

طرح گزارش وضعیت زراعت چوب کاشت نهال در حاشیه جاده های مواصلاتی شهرستان گزارش وضعیت زراعی برنج , تخم وشیار , آب تخت , نشا کاری در سال ۱۴۰۱_۱۴۰۰_ طرح کشت قرار دادی برنج
،گزارش تعیین تکلیف سوخت چاههای کشاورزی فاقد پروانه _ چاره اندیشی در جهت حمایت و خرید محصولات تولید و ذخیره شده از دستور کارهای جلسه امروز بود.

شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱