جلسه عوامل اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ شهرستان بابل


? جلسه عوامل اجرایی انتخابات ۱۴۰۰

به ریاست ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل برگزار شد..

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰