جلسه مدیریت بحران شهرستان بابل


✳️ جلسه مدیریت بحران

این جلسه به ریاست مهندس ولی زاده

معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل

وبا حضور مهندس احمدی

مدیر کل محترم مدیریت بحران استانداری مازندران

بخشداران محترم شش گانه

مدیران دستگاههای اجرایی این شهرستان برگزار شد.

✳️ دوشنبه سوم آذر ۹۹