جلسه مرحله دوم تصمیم گیری آببندان های هفت گانه مرزون آباد


جلسه تصمیم گیری در خصوص بهره برداری از آببندان روستاهای مرزون آباد با حضور باقر میر تبار درزی مدیر امور آب بابل وبابلسر ، علیرضا نقوی رییس اداره شیلات ، صفدر صادقی معاون جهاد کشاورزی شهرستان بابل ، محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی ، مرضیه اشرف پور کارشناس امور شوراها ی بخشداری مرکزی بابل ، اعضای شورا ودهیار روستاهای هفتگانه مرزون آباد در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۵/۴/۱ در محل بخشداری مرکزی تشکیل گردید .

در ابتدا محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی در خصوص دستور کار جلسه ومصوبات جلسه ۹۵/۳/۱۷ توضیحاتی را بیان نمودند در ادامه علیرضا نقویان رییس اداره شیلات بابل در زمینه طرح توجیهی ونحوه اجرائی بهره برداری از آببندان مطالبی را بیان نمودند

سپس باقر میرتبار درزی مدیر امور آب بابل وبابلسر در رابطه مدیریت آببندان که بر اساس بخشنامه مورخ ۹۲/۵/۲ بعهده اداره مربوطه گذاشته شده وهمچنین در خصوص لایروبی آببندان مرزون آباد وبرنامه ریزی بهره برداری از آببندان مزبورذ اظهاراتی را ارائه دادند