جلسه نشست بخشداران شهرستان بابل با فرماندار


☸ جلسه نشست بخشداران شهرستان بابل با فرماندار

⚛ به ریاست مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل و با حضور معاونین محترم فرمانداری
جلسه بخشداران این شهرستان برگزار گردید …

سه شنبه ۲۷ آبان ۹۹

عکس سید رضا مقیمی درزی

گزارش مهدی بادی کناری