جلسه هماهنگی برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست انتخابات ۱۴۰۰


جلسه هماهنگی برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰

به ریاست مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل

با حضور معاونین محترم سیاسی , امنیتی و اجتماعی و برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه

بخشداران و عوامل برگزاری انتخابات این شهرستان برگزار شد …

یکشنبه سوم اسفند ۹۹


برچسب ها :