جلسه هماهنگی تجلیل از دهیاران محترم در روز دهیار…؛


جلسه هماهنگی و تجلیل از زحمات دهیاران محترم در هفته دهیاریها و قرائت شیوه نامه ارسالی از سازمان شهرداریها و دهیاریها با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و دبیران دهیاران و مسئولین مالی و کارشناس بخشداری برگزار گردید.