جلسه هماهنگی در خصوص ممنوعیت صید و شکار در آب بندان مرزون آباد


جلسه هماهنگی در خصوص ممنوعیت صید و شکار در آب بندان مرزون آباد با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم محیط زیست شهرستان و رئیس محترم شورای بخش و دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای درویش خیل در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.