جلسه هماهنگی و تبیین ابعاد موضوع ازادسازی و فروش سهام عدالت بصورت مستقیم و غیر مستقیم توسط سهامداران دربازار بورس و چگونگی سجامی شدن همه افراد بهره مند و ذینفع


❇️ جلسه هماهنگی و تبیین
ابعاد موضوع ازادسازی و فروش سهام عدالت بصورت مستقیم و غیر مستقیم توسط سهامداران

دربازار بورس و چگونگی
سجامی شدن همه افراد
بهره مند و ذینفع

این جلسه به ریاست
خیریانپور معاون محترم هماهنگی
امور اقتصادی استانداری
مازندران
بصورت ویدئو کنفرانس
برگزار شد..

✳️ سه شنبه ۹ دی ۹۹