جلسه هم اندیشی رییس محترم جمهور


جلسه هم اندیشی سفر ریاست محترم جمهور و ارائه نقطه نظرات با حضور امام‌جمعه محترم امیرکلا ، مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و روسای ادارات در دفتر امام جمعه