جلسه هم اندیشی و هم فکری شورای اسلامی بخش مرکزی با بخشدار مرکزی…


جلسه هم اندیشی و همفکری اعضای محترم شورای اسلامی بخش مرکزی باحضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و اعضای سابق شورای بخش مرکزی در دفتر این شورا برگزار گردید،درپایان به پاس قدردانی از زحمات همکاران سابق ازآنان تجلیل بعمل آمد.

پنجشنبه ۸ مهر ۱۴۰۰