جلسه هیأت نظارت بخش مرکزی ۱۹ فروردین ۱۴۰۰


جلسه هیات اجرایی باتفاق هیات نظارت بخش با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رؤسای محترم هیات اجرایی و نظارت بخش و اعضاء محترم در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
پنج شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۹