جلسه پرداخت تسهیلات روستایی فاقد بیکار بخش مرکزی بابل


✅ جلسه پرداخت تسهیلات روستایی فاقد بیکار بخش مرکزی بابل

این جلسه به ریاست مهندس حاجی اسماعیلی

بخشدار محترم مرکزی

با حضور دستگاههای مرتبط برگزار شد…

✅ پنجشنبه ۱۵ آبان ۹۹