جلسه پیشگیری و مقابله با تفکیک ، تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز در حوزه بخش مرکزی بابل


? جلسه پیشگیری و مقابله با تفکیک ، تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز در حوزه بخش مرکزی بابل

این جلسه به ریاست مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی

وبا حضور ابراهیمی معاون محترم عمرانی فرمانداری

و یژه شهرستان بابل برگزار شد…

? چهارشنبه ۲۶ اذر ۹۹

? عکس سیدرضا مقیمی درزی