جلسه پیگیری احداث پروژه آب جنب مسکن مهر مهردشت


جلسه پیگیری جهت احداث پروژه آب جنب مسکن مهردشت روستای سلطان محمد طاهر و رفع کمبود آب در محدوده روستا با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل ، رییس محترم آب و فاضلاب شهرستان و معاون ایشان ، رییس محترم شورای اسلامی بخش ، دهیار و معتمد محلی در بخشداری برگزار شد.