جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان بابل


جلسه فوق العاده کارگروه آرد ونان شهرستان بابل
در سالن جلسات فرمانداری
به ریاست دکتر قاسم عزیز زاده گرجی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان
باحضور بخشداران شش گانه

واعضای این کارگروه برگزار شد…

سیدرضا مقیمی درزی

جمعه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱