جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان بابل


یازدهمین جلسه کارگروه آرد ونان شهرستان بابل به ریاست
آقای زاهد پاشا معاون محترم برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه این شهرستان و باحضور بخشداران واعضای این کارگروه برگزار شد…

یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰